سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه سمنان

ارم, نوا, پیغمبری, سید مصطفی, یزدانی, اعظم. (1392). بررسی آلودگی گله های طیور گوشتی اطراف قائمشهر به سالمونلا ها : تعیین سروتیپ و الگوی آن ها به مقاومت دارویی. نشریه تخصصی هنرهای کاربردی, 5(2), 85-94. doi: 10.22075/jvlr.2017.1243
نوا ارم; سید مصطفی پیغمبری; اعظم یزدانی. "بررسی آلودگی گله های طیور گوشتی اطراف قائمشهر به سالمونلا ها : تعیین سروتیپ و الگوی آن ها به مقاومت دارویی". نشریه تخصصی هنرهای کاربردی, 5, 2, 1392, 85-94. doi: 10.22075/jvlr.2017.1243
ارم, نوا, پیغمبری, سید مصطفی, یزدانی, اعظم. (1392). 'بررسی آلودگی گله های طیور گوشتی اطراف قائمشهر به سالمونلا ها : تعیین سروتیپ و الگوی آن ها به مقاومت دارویی', نشریه تخصصی هنرهای کاربردی, 5(2), pp. 85-94. doi: 10.22075/jvlr.2017.1243
ارم, نوا, پیغمبری, سید مصطفی, یزدانی, اعظم. بررسی آلودگی گله های طیور گوشتی اطراف قائمشهر به سالمونلا ها : تعیین سروتیپ و الگوی آن ها به مقاومت دارویی. نشریه تخصصی هنرهای کاربردی, 1392; 5(2): 85-94. doi: 10.22075/jvlr.2017.1243