سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه سمنان

Hemmati, Ali, Kheyroddin, Ali, Farzad, Mohammad. (1398). Experimental Study of Reinforced Concrete Frame Rehabilitated by Concentric and Eccentric Bracing. نشریه تخصصی هنرهای کاربردی, 8(1), 97-108. doi: 10.22075/jrce.2019.16055.1301
Ali Hemmati; Ali Kheyroddin; Mohammad Farzad. "Experimental Study of Reinforced Concrete Frame Rehabilitated by Concentric and Eccentric Bracing". نشریه تخصصی هنرهای کاربردی, 8, 1, 1398, 97-108. doi: 10.22075/jrce.2019.16055.1301
Hemmati, Ali, Kheyroddin, Ali, Farzad, Mohammad. (1398). 'Experimental Study of Reinforced Concrete Frame Rehabilitated by Concentric and Eccentric Bracing', نشریه تخصصی هنرهای کاربردی, 8(1), pp. 97-108. doi: 10.22075/jrce.2019.16055.1301
Hemmati, Ali, Kheyroddin, Ali, Farzad, Mohammad. Experimental Study of Reinforced Concrete Frame Rehabilitated by Concentric and Eccentric Bracing. نشریه تخصصی هنرهای کاربردی, 1398; 8(1): 97-108. doi: 10.22075/jrce.2019.16055.1301