سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه سمنان

خاطره کفشدوزان1*، عباس مومنی2، بهنام روزبهان3، سارا عالی3، نگار دامغانیان3, . (1391). بررسی سیمای مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های جدا شده از لاشه های طیور شهرستان سمنان. نشریه تخصصی هنرهای کاربردی, 4(1), 31-37.
خاطره کفشدوزان1*، عباس مومنی2، بهنام روزبهان3، سارا عالی3، نگار دامغانیان3. "بررسی سیمای مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های جدا شده از لاشه های طیور شهرستان سمنان". نشریه تخصصی هنرهای کاربردی, 4, 1, 1391, 31-37.
خاطره کفشدوزان1*، عباس مومنی2، بهنام روزبهان3، سارا عالی3، نگار دامغانیان3, . (1391). 'بررسی سیمای مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های جدا شده از لاشه های طیور شهرستان سمنان', نشریه تخصصی هنرهای کاربردی, 4(1), pp. 31-37.
خاطره کفشدوزان1*، عباس مومنی2، بهنام روزبهان3، سارا عالی3، نگار دامغانیان3, . بررسی سیمای مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های جدا شده از لاشه های طیور شهرستان سمنان. نشریه تخصصی هنرهای کاربردی, 1391; 4(1): 31-37.